Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 2)

Florenc Duhanxhiu

HADITH 5

Dhe kërkojini falje Zotit tuaj Thotë Ebu Hurejrah (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) : Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – të thotë: “Një rob bëri një gjynah dhe tha: O Zot! bëra gjynah. Më fal! – tha Zoti i …

Lexo më shumë »

HADITH 4

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?   Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” Surja Taha. “Jam me ju” do …

Lexo më shumë »

HADITH 3

Si falen namazet vullnetare (nafile) ? Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të drekës dhe dy sunete pas saj, dy sunete pas …

Lexo më shumë »

HADITH 2

Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u …

Lexo më shumë »

HADITH 1

Fjalet me te dashura te Allahu Transmetohet ne ‘Koleksionin e haditheve autentike’ te Muslimit nga Ebu Dherri radijAllahu anhum se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me tha: ‘A te tregoj per fjalet me te dashura te Allahu Lartesuar? Me te vertete fjalet me te dashura …

Lexo më shumë »

IMAM MUSLIMI

Emri i plotë i Imam Muslimit është Abdul-Husain Asakir-ud-Din Muslim b. Haxhaxh el-Kushejri el-Naisaburi. “Muslimi” ashtu si e tregon nasba e tij, i përkiste fisit Kushejr të arabëve, pinjoll i klanit të madh të Rabia. Ai lindi në Naisabur (Nishapur) në vitin 202/817 ose 206/821. Prindërit e tij ishin besimtarë …

Lexo më shumë »

Ilaç për sy i nxjerrë nga Kur’ani

  Një nga kompanitë farmaceutike zvicerane prodhon një ilaçi të quajtur “ilaç kur’anor” që mundëson trajtimin efektiv të personave me shikimit të dobët pa ndërhyrje kirurgjike. Sipas gazetës Ar-Raya, e cila botohet në Katar. “Ky medikament, i cili u përpilua nga mjeku egjiptian Abdul Basit Muhammed nga sekrecioni i gjëndrave …

Lexo më shumë »

Shkencëtarët : Martesa është më e mirë

Perëndimorët gjithnjë u kthehen parimeve islame, mirëpo pas provave të hidhura me parimet njerëzore që kanë praktikuar, pasi kanë provuar ndikimet negative dhe shkatërruese të tyre për individin dhe shoqërinë. Shkencëtarët pas provave të hidhura dhe pamjeve të rënda që përjetuan shoqëritë perëndimore sot, deklarojnë se martesa konsiderohet akt natyror …

Lexo më shumë »