Vlera e femrës

tumblr_static_tumblr_mwp48xiejc1qdf665o1_500

 

Nëse femra është pronare e moralit atëherë ajo vlerësohet me = 1.

Nëse ajo posedon bukuri atëherë i shtohet vlera e saj me një zero = 10

Nëse ajo është e pasur atëherë i shtohet vlerës së saj edhe një zero = 100

Nëse ajo posedon autoritet familjar atëherë vlerës së saj i shtohet edhe një zero = 1000

Dhe nëse ia largojmë numrin një [1] (moralin) atëherë vlera e saj do të mbetet [ 000 ] , dhe kështu ajo mbetet e pavlerë. Një dite ishte pyetur një profesor i matematikës për vlerën e gruas ?! Dhe Ai u përgjigj: Morali është vlera e femres, stolia më e bukur e saj, nëse ajo atë e humb, stolit tjera nuk i bëjnë dobi.

Ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi [paqja e Allahut qoftë mbi të] : ” Nuk ka ndonjë gjë më të rënd [ që peshon ] në peshore [ ditën e gjykimit ] se sa morali i mirë ”

| Transmeton Imam Ahmedi v.6 fq. 461 nr. 27557 |

Postimi i radhës

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *