Për Femrat

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet të jetë e besueshme, lojale, e dashur, e butë ndaj burrit të saj. Këto artikuj janë shumë dobiprurëse dhe kështu unë pyes veten time: “Si është e mundur që ne mezi të takojmë artikuj ku …

Lexo më shumë »

Ramazani dhe gruaja muslimane

”O ju që keni besuar ju është bërë juve obligim agjërimi (i muajit të Ramazanit)sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm” (El-Bekare 183). Nuk ka dyshim se ky ymet (muslimanët) janë nderuar me ardhjen e një muaji në të cilin …

Lexo më shumë »

Shkencëtarët : Martesa është më e mirë

Perëndimorët gjithnjë u kthehen parimeve islame, mirëpo pas provave të hidhura me parimet njerëzore që kanë praktikuar, pasi kanë provuar ndikimet negative dhe shkatërruese të tyre për individin dhe shoqërinë. Shkencëtarët pas provave të hidhura dhe pamjeve të rënda që përjetuan shoqëritë perëndimore sot, deklarojnë se martesa konsiderohet akt natyror …

Lexo më shumë »

Porosi për femrën Muslimane

POROSI PËR FEMRËN MUSLIMANE Motra ime muslimane, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ty! Allahu, azze ue xhel, i ka lavdëruar gratë muslimane të cilat janë besimtare, durimtare, e të devotshme dhe i ka përshkruar se ato janë besnike që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu. Prandaj Allahu, azze …

Lexo më shumë »

Vlera e femrës

  Nëse femra është pronare e moralit atëherë ajo vlerësohet me = 1. Nëse ajo posedon bukuri atëherë i shtohet vlera e saj me një zero = 10 Nëse ajo është e pasur atëherë i shtohet vlerës së saj edhe një zero = 100 Nëse ajo posedon autoritet familjar atëherë …

Lexo më shumë »

Mos e drejto vajzën drejt zjarrit

Allahu i Plotfuqishëm thotë: “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që …

Lexo më shumë »

Pse unë duhet të mbaj hixhab ?

Kjo është një pyetje e mirë dhe për të ka një përgjigje të mirë. Allahu na ka urdhëruar në çdo vepër që është e mirë për ne dhe na e ka ndaluar çdo vepër që është e keqe për ne. Allahu e urdhëron gruan Muslimane që të mbajë hixhab kur ajo del nga siguria …

Lexo më shumë »

Histori rëngjethëse nga një Nënë

Pas 21 vitesh martesë gjeta një ndriçim të ri të dashurisë në zemrën time Para një kohe fillova të dal me një grua tjetër dhe ky ishte edhe mendimi i gruas sime e cila një ditë më tha: “E di fare mirë sa e do ti atë.” Gruaja e cila …

Lexo më shumë »

Si e pranoi Islamin vajza cifute ?

Si e pranova Islamin ? Motra të nderuara, në qoftë se do ta paraqitnim Islamin, këtë fe të madhërishme, mirë dhe pastër, atëherë njerëzit do e pranonin shumë lehtë për shkak të natyrës së saj të pastër. Kjo ngjarje është nxjerrë nga interneti, ku një grua tregon se e ka …

Lexo më shumë »

Mbulesa daton që prej njeriut të parë.

  Pra, historikisht, mbulesa daton që nga njeriu i parë në faqe të dheut:  Ademi a.s. dhe bashkëshortja e tij Hava, ngase Allahu atyre u dha mundësi dhe udhëzime se si duhet të vishen e mbulohen. Pastaj, është e pamohueshme se edhe te Ithtarët e Librit (të krishterët dhe çifutët) …

Lexo më shumë »