Shtëpia / TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

Business man cover face with question board

 

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithëherë ?)
Sigurisht që një hapësirë kaq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës ? Ose nuk pati aspak paraardhës? Sido që të jetë, prap hapësira e Universit nuk u gjet aty vetë, rastësisht.
Ne besimtarët Muslimanë besojmë që All-llahu e krijoi atë.

2. Kush krijoi materien (prej asgjësë?)
Po e supozojmë që hapësira që folëm në pikën e parë ka ekzistuar. Po prej saj si u krijua e gjithë ajo masë e materieve të ngurta që formojnë planetet, yjet dhe trupat tjerë qiellorë? Keni përgjigje për këtë?

3. Kush krijoi jetën e parë (a thua ajo u krijua nga materia e pajetë?)
A thua prej materies së pajetë do të mund të ngjallej jeta e parë? Cilat ishin qelizat e para që funksionuan? U bë veza ose pula e para?
Për ne besimtarët është shumë qartë. Kjo s’mund të ndodhte pa komandën e të Lartmadhëruarit Zot.
Edhe diçka, përgjigja e “vezës ose pulës” gjendet në Kur’an:

 

35:11. All-llahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji, e pastaj ju bëri çift.
42:11. Ai (Zoti) është Krijues i qiejve e i tokës. Ai nga lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t’ju shumojë.

Pra, a nuk po mendoni ???