HADITH 4

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

 

Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh.

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” Surja Taha.

“Jam me ju” do të thotë me Ndihmën, Ruajtjen e Përkujdesjen Time ndaj jush.

Ka thënë Profeti sal-lAlahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë që ju i luteni Dëgjuesit, të Afërtit, e Ai është me ju.” Transmeton Muslimi.

Do të thotë: është me ju me Dijen e Tij, Ai ju Dëgjon dhe ju Shikon.

Besimi i cdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno

Perktheu Anis Agovi

Postimi i radhës

HADITH 10

A duhet ti bëj të 7 dhe të 40 për të vdekurin ? Pyetja: Nje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *