Hadithe te Muslimit

HADITH 10

A duhet ti bëj të 7 dhe të 40 për të vdekurin ? Pyetja: Nje musliman ka vdekur dhe ka pasur shume femije dhe ata kane pasuri, a i lejohet atyre te presin ndonje bageti per te vdekurin apo te japin buke, diten e shtate apo te dyzete, si dhurate …

Lexo më shumë »

HADITH 9

A është bismilahi ajet i Fatihas ? Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Pastaj personi thotë “Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim” pa zë, sepse ajo (Bismil-lahi) nuk është pjesë (ajet) e sures El-Fatiha dhe as i sureve të tjera. Ajo është ajet prej Kuranit që vendoset mes dy sureve. Përveç (mes) sures …

Lexo më shumë »

HADITH 8

10 Namazet vullnetare Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete (vullnetare) janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të drekës dhe dy sunete pas saj, dy sunete pas namazit të …

Lexo më shumë »

HADITH 7

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” ? Kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Kjo ngaqë Allahu është i Vërteti e çfarë ata adhurojnë përveç Tij është e kotë.” Surja Lukman, ajeti 30. Ka …

Lexo më shumë »

HADITH 6

Kush janë mirësitë e ditës së ashures? Transmetohet nga IbënAbasiradija Allahu anhuma se ka thënë:  Nuk e kam parë profetin sala Allahu alejhiue selam të kërkonte për mirësitë e ndonjë dite më shumë se sa për këtë ditë, ditën e ashures dhe të këtij muaji d.m.th. muajin e ramazanit (e …

Lexo më shumë »

HADITH 5

Dhe kërkojini falje Zotit tuaj Thotë Ebu Hurejrah (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) : Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – të thotë: “Një rob bëri një gjynah dhe tha: O Zot! bëra gjynah. Më fal! – tha Zoti i …

Lexo më shumë »

HADITH 4

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?   Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” Surja Taha. “Jam me ju” do …

Lexo më shumë »

HADITH 3

Si falen namazet vullnetare (nafile) ? Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të drekës dhe dy sunete pas saj, dy sunete pas …

Lexo më shumë »

HADITH 2

Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u …

Lexo më shumë »

HADITH 1

Fjalet me te dashura te Allahu Transmetohet ne ‘Koleksionin e haditheve autentike’ te Muslimit nga Ebu Dherri radijAllahu anhum se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me tha: ‘A te tregoj per fjalet me te dashura te Allahu Lartesuar? Me te vertete fjalet me te dashura …

Lexo më shumë »