Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 5)

Florenc Duhanxhiu

Fëmijët e Ismailit

Gjatë shumë viteve edhe fëmijët e Ismailit patën fëmijë të tyre. Pasardhësit e tij u shtuan dhe formuan fise të shpërndara nëpër tërë Arabinë. Njëri nga këto fise ishte ai i Kurejshëve. Këta njerëz asnjëherë nuk u larguan nga Meka dhe çdo herë jetonin pranë Qabes. Njëra nga detyrat e udhëheqësit të …

Lexo më shumë »

SI NA MESON KUR’ANI TE FLASIM ?

Flisni bute     (Kuran, 20;44) Flisni me Drejtesi     (Kuran, 6;152) Dhe thoni vetem te verteten     (Kuran, 33;70) Flisni ate qe eshte me e mira     (Kuran, 17;53) Flisni me miresjellje     (Kuran, 17;23) Shmanguni nga fjalet e kota     (Kuran, 20;44) Silluni …

Lexo më shumë »

HURMAT ARABE

Allahu i Madhëruar duke treguar historine e Mejremes në Kur’an thotë :”E dhembja e mbështëti ate tek një peme hurme . Ajo tha; Ah sa mire do të ishte per mua të kisha vdekur para kësaj e të isha harruar qëmoti. E prej së poshtmi ate e thirri Xhebraili: Mos …

Lexo më shumë »

Njeriu nga Balta

  Në Kur’an, Allahu zbulon se krijimi i njeriut është një mrekulli. Njeriu i parë është krijuar nga Allahu me formësimin e baltës në formën e njeriut dhe fryrjen e një shpirti në të: Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoi një njeri nga balta, dhe kur ta …

Lexo më shumë »

MARDHENIET INTIME NE ISLAM

Kur’ani i thekson qëllimet shpirtërore të martesës dhe i konsideron parime mbi të cilat ngritet jeta bashkëshortore, gjegjësisht thekson qetësinë e shpirtit nëpërmjet lidhjes gjinore nga dashuria midis dy bashkëshortëve, zgjerimin e dashurisë dhe njohjes nëpërmjet martesës, rritjen e dashurisë dhe mëshirës njerëzore dhe dashurinë e prindërve ndaj fëmijëve të …

Lexo më shumë »

XHENETI DHE XHEHENEMI

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu kur krijoi Xhenetin dhe Zjarrin (Xhehenemin), e dërgoi Xhibrilin në Xhenet duke i thënë: “Shko dhe shih se ç’kam përgatitur për banorët e tij”.”Atëherë …

Lexo më shumë »

Sekretet e Kur’anit në Psikologji

 Në një studim që u zhvillua në klinikën “Akbar” në Florida, u vërtetua edhe një herë që, KUR’AN-i është fjala e Allahut. Studimi ishte planifikuar të realizohej mbi ajetet e Kur’anit që flasin për mëshirën dhe kurimin. Ky studim do të bëhej në lidhje me ndikimin fizik të Kur’anit dhe …

Lexo më shumë »