Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 30)

Florenc Duhanxhiu

13 – XHUMAJA

›  492.  Ebu Hurejra r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: “Ne muslimanët jemi më të fundit (që kemi ardhur në dynja), por (do të jemi) më të parët dhe më të shquarit Ditën e Ringjalljes, edhe pse kombeve të mëparshme u janë dhënë …

Lexo më shumë »

12 – PERSHKRIMI I NAMAZIT

›  425.  Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. i ngrinte duart në drejtim me supet, kur fillonte namazin, si dhe kur shqiptonte tckbirin (fjalët ‘Allahu Ekber’ – Allahu është më i Madhi) për t’u përkulur për në ruku. Po kështu i ngrinte ato edhe kur ngrihej …

Lexo më shumë »

11 – EZANI

›  370.  — Fjalët e ezanit janë: Allahu Ekher (4 herë) – Allahu është më i Madhi. Eshhedu en la ilahe il-lallah (2 herë) – Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut. Eshhedu en-ne Muhameden resididlah (2 herë) – Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i …

Lexo më shumë »

9 – SUTRA E ATIJ QE FAL NAMAZ

312.  Ibn Umeri r.a. tregon: “Sa herë që i Dërguari i Allahut dilte (për të falë namazin) Ditën e Bajramit, gjithnjë urdhëronte që të ngulnin në tokë përpara tij një heshtë (si sutre për t’u falë), pastaj ai (a.s.) do të falte namazin me këtë sutre përpara, ndërsa njerëzit (të …

Lexo më shumë »

8 – FALJA E NAMAZIT

›  228.  Sipas Enesit r.a., Ebu Dherri r.a. ka treguar se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kur isha në Mekë, çatia e shtëpisë sime u hap dhe zbriti Xhibrili a.s., i cili më hapi gjoksin dhe ma lau atë me ujë zemzemi. Pastaj ai solli një tabaka të …

Lexo më shumë »

7 – TEJEMUMI

›  223.  Aishja r.a., bashkëshortja e Pejgamberit a.s., tregon: “Dolëm me të Dërguarin e Allahut a.s. në një nga udhëtimet e tij. Kur arritëm në Bejdaa ose Dhatul-Xhejsh, m’u këput një gjerdan (dhe më humbi). I Dërguari i Allahut a.s. qëndroi atje për ta kërkuar atë. Kështu bënë edhe njerëzit …

Lexo më shumë »

6 – MENSTRUACIONET

›  203.  Aishja r.a. tregon: “U nisëm për udhëtim me qëllimin e vetëm për të kryer Haxhin, por, kur arritëm në Sarif (vend rreth 11 km nga Meka), më erdhën ditët e mia. Kur hyri tek unë i Dërguari i Allahut a.sv ndërsa unë po qaja, më tha: “Ç’ke kështu? …

Lexo më shumë »

5 – GUSLI

›  185.  Aishja r.a., bashkëshortja e Pejgamberit a.s., tregon se, sa herë që Pejgamberi a.s. merrte gusl pasi ishte bërë xhunub, ai gjithnjë fillonte duke larë duart, pastaj merrte avdes si ai që merrte për faljen e namazit. Pastaj do t’i fuste gishtat në enën me ujë dhe me ta …

Lexo më shumë »

4 – AVDESI

›  110.  Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Nuk pranohet namazi i atij i cili kalon xië gjendje hadethi, pa marrë avdes (sërish).” Një burrë nga Hadramouti pyeti: “Ç’është hadethi, o Ebu Hurejra?” Ai iu përgjigj: “Hadeth është edhe dalja më e pakët e …

Lexo më shumë »