Uncategorized

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të vazhdoj rrugën, mirëpo shija e ëmbël e mjaltit i pëlqeu aq shumë sa që vendosi të kthehej dhe të merrte edhe pakë. Përsëri deshi të vazhdoj, por ëmbëlsia e mjaltit e ktheu prapë, e kësaj …

Lexo më shumë »

Xhamia e Plumbit ndër 50 më të bukurat e botës

Xhamia e Plumbit është një monument kulture i kategorisë së parë në Shkodër. Xhamia e Mehmet Pashë Bushatit ose Xhamia e Plumbit u ndërtua në vitin 1773-1774 nga Mehmet Pashë Bushati (Plaku), themeluesi i familjes së njohur të Bushatllinjve të Shkodrës. Kjo xhami është një nga ndërtesat më të vjetra …

Lexo më shumë »

272 Kuriozitete Islame

• Gjatë kohës së hajdit dhe nifasit gruas i ndalohet: namazi, prekja e Kur’anit, qëndrimi në xhami dhe marrëdhëniet intime me bashkëshortin, • Melekët ndërrohen në kohën e namazit të sabahut dhe të ikindisë, • Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjykimit është Ibrahimi a.s., …

Lexo më shumë »

Ramazani dhe pranimi i lutjeve.

“Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai Më lutet Mua. Prandaj, për të qenë të udhëzuar, ata le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të Më besojnë Mua” (El-Bekare, 186) Në kuadër të ajeteve paraprake ku obligohet …

Lexo më shumë »

Mysafir i bekuar

  Të gjithë sytë të drejtuar nga dera ngase në çdo çast pritet një trokitje, Të vetmit mysafir që si humbet vlera prandaj dallohet edhe në mikëpritje. Fryti i këtij mysafiri të veçantë është që e gjallëron shpirtin e njeriut, Ashtu si toka e thatë që gjallërohet nga të rreshurat …

Lexo më shumë »

Era e gojës së agjëruesit

Era e gojës së agjëruesit Profeti alejhi selam thotë: “Pasha atë që në dorën e tij është shpirti i Muhamedit, era e gojës së agjëruesit është më e dashur për Allahun se era e miskut” E transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kjo erë shfaqet te agjëruesi pas mesit të ditës pasi …

Lexo më shumë »

Kur’ani dhe teoria e Ajnshtajnit

Me të vërtetë Allahu i Madhërishëm është mbi kohën dhe hapësirën. Krijesave të veta ua ka caktuar kohën, ndërsa Ai është mbi të gjithë kohërat. Gjithçka që ka të bëjë me diturinë e Tij veçmë ka ndodhur. Kur’ani në dy vende flet për shkurtimin e kohës: “Atje ngjiten engjujt dhe …

Lexo më shumë »