Shtëpia / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

Elefantët e robëruar.

Derisa një njeri shëtiste pranë cirkut, kaloi pranë elefantëve dhe papritmas u ndal, i hutuar me faktin se këto shtazë të mëdha ishin të lidhura me një litar të hollë për këmbët e para të tyre … Pa zinxhirë, pa kafaze. Ishte e qartë që elefantët kurdo që të dëshironin …

Lexo më shumë »

Dituria e bariut në gjashtë gjëra.

Kishte takuar Isa, alejhis-selam, një bari delesh në shkretëtirë dhe i kishte thënë: – O njeri, e kalove jetën duke qenë bari në shkretëtirë. Sikur ta kishe kaluar jetën duke kërkuar dituri, do të ishte më mirë për ty! Bariu i tha: – O Pejgamber i Allahut, nga dituria i …

Lexo më shumë »

Bëhu bamirës duke ndihmuar njerëzit.

Bamirësia është e kundërta e të sjellurit keq dhe me këte nënkuptohet që një person përpiqet për të bërë çfarë është e mirë dhe të largohet nga gjërat e dëmshme. Kështu ai përpiqet të bëjë dobi robërve të Allahut me pasurinë, pozitën, diturinë dhe veten e tij. Kështu çështja e …

Lexo më shumë »

8 Urtesitë e përfituara nga surja Jusuf.

1- Deshiruan vellezerit e profetit Jusuf alejhi selam qe ta vrisnin, por ai nuk vdiq!! 2-Deshiruan te fshinin gjurmet e tij, por vlerat e tij u ngriten edhe me shume!! 3-E shiten ate qe te jete skllav, nderkohe qe ai u be pronar e minister!! 4-Ata deshiruan te fshinin dashurine …

Lexo më shumë »

Lutjet e Pejgamberëve

  – Lutja e Ademit, alejhi selam: “O Zoti ynë! Ne e kemi futur veten në gjynah, prandaj, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit”. Earaf 23. – Lutja e Nuhit, alejhi selam: “O Zoti im, falmë mua dhe …

Lexo më shumë »

Çdo të thotë Islam ?

Islam do te thote dorezim ndaj Allahut me teuhid (vecimin e Tij ne adhurim), nenshtrim ndaj Tij me bindje dhe largim nga shirku (politeizmi) dhe ithtaret e tij. Allahu i lartesuar thote : “Ai qe i eshte dorezuar Allahut dhe eshte mireberes,ai e ka shperblimin e vet te Zoti i …

Lexo më shumë »

Bazat e Islamit dhe Imanit

Nga Umeri, radijall-llahu anhu,transmetohet se ka thënë: “Një ditë ishim duke ndenjur te i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zeza. Në të nuk hetohej shenja e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njohu.U …

Lexo më shumë »

Xhamia simboli i gjithperfshirshmerise se Islamit

Xhami është një vend i adhurimit për besimtarët. Në të besimtarët e përmendin Allahun, e madhërojne atë. Xhamia është shenjteri e çdo muslimanit. Për aq kohë sa një musliman ruan shenjtërinë e saj dhe i përmbush të drejtat e saj, askush nuk mund ta dëmtojë dhe shqetësojë. Ai mund ta …

Lexo më shumë »