Shtëpia / Uncategorized (page 4)

Uncategorized

Historia e Profetit Jusuf a.s

Në rreshtat në vazhdim, do ti qasemi njërës nga historitë më të bukura të Kuranit, të cilën Zoti e shtjellon në një sure të vetme. Në këtë qasje, ne do të eksplorojmë jetën e dy profetëve të nderuar, atë të Jusufit, birit të Jakubit a.s dhe atë që ndodhi me …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Junus a.s

Historia e profetit Junus a.s është nga historitë e rralla që pamenden në Kuranin famë lartë. Lidhur me gjenealogjinë e tij, nuk ceket gjëkundi ashtu siç ceket për profetët e tjerë. Gjithçka që dimë rreth tij, është se quhej Junus biri i Meta, nga pasardhësit e profetit Ibrahim a.s. Në …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Joshua a.s

Pas vdekjes së Harunit dhe Musait a.s, ishte Joshua bin Nuan ai që udhëhoqi Benu Israilët. Siç e kemi cekur dhe më lart, dijetarët kanë mendim pothuajse unanim që edhe ai ishte profet. Joshua rridhte nga familja e Jusufit a.s. Ai i qëndronte pranë Musait a.s, prej të cilit merrte …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Isa a.s

Ndërkohë që dy profetët Zekeria dhe Jahja a.s u vranë, jetonte një profet i tretë, i cili sapo ishte dërguar si i tillë, profeti Isa a.s. Kur u vra Jahja dhe Zekeria a.s, profeti Isa a.s sapo i kishte kaluar të tridhjetat. Ai njihet ndryshe dhe me emrin Mesi. Këtë …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Idris a.s

Kjo gjendje vazhdoi e tillë derisa u shfaq profeti Idris a.s. Ai ishte biri i Jarim, biri i Mihlail-it, bir i Kinanit, bir i Anushit, bir i Shithit, bir i Ademit a.s. Shithi ishte gjyshi i pestë i Idrisit a.s. Idrisi a.s kishte lindur ndërkohë që Ademi a.s ishte akoma …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Ibrahim a.s

Pas vdekjes së Salihut a.s dhe me kalimin e viteve, idhujtaria filloi të përhapej sërish mes njerëzve. Shejtani e realizoi premtimin e tij edhe një herë në Palestinë, Gadishullin Arabik, Irak, Egjipt etj… Me këtë rast, Zoti i lartësuar dërgon një nga profetët më të shquar, një nga pesë profetët …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Hud a.s

Një nga fëmijët e Nuhut a.s, ishte dhe Sam, prej të  cilit rridhnin arabët dhe hebrenjtë. Një ndër pasardhësit dhe pinjollët e Sam, ishte Hudi a.s. Emri i tij ishte Hud, biri i Abdullahut, biri i Rebah, biri i Xharud, biri i Ad, biri i Aus, biri i Irem, biri …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Ejub a.s

Profeti të cilin Zoti e dërgoi si model durimi, është profeti Ejub a.s.  Ai është biri i Mose, bir i Raleh, biri i Itit, biri i Is’hakut, biri i Ibrahimit a.s. Kështu, ai rrjedh nga familja e Is’hakut a.s. Të gjithë profetët që erdhën pas Ibrahimit a.s, ishin nga pasardhësit …

Lexo më shumë »

Historia e Profetit Daut a.s

Dauti a.s ishte djali i Eisha dhe rridhte nga familja e Jehodhas, djalit të Jakubit a.s. Kështu, shohim që pushteti politik u kthye sërish tek familja e Jehodhas. Historianët e përshkuajnë Dautin a.s:”Ai ishte i shkurtër, me sy blu, me flokë të rrallë, i dëlirë në zemër.” Pushteti në kohën …

Lexo më shumë »

Historia e Ismailit dhe Is’hakut a.s

Lidhur me Ismailin a.s, ne përmendëm diçka gjatë qasjes së historisë së Ibrahimit a.s. Në fakt, nuk kemi shumë informacion mbi historinë e këtij profeti. Thotë Zoti i lartësuar:“Trego në Libër për Ismailin! Vërtet, ai ishte i sinqertë në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. Ai e urdhëronte …

Lexo më shumë »