Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

teuhidi-720x340

 

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Një ditë një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një imorale prej Beni Israilëve. Ajo hoqi këpucën e saj dhe me të i dha ujë qenit derisa u ngop dhe për këtë vepër iu falën mëkatet.”(Buhariu dhe Muslimi)

Dobitë që përfitohen nga hadithi:

  • Mëkatet e mëdha shkatërruese ka mundësi që Allahu i Madhëruar t’i falë për shkak të disa veprave të pakta vullnetare.
  • Njeriu nuk duhet të përçmojë punën sado e vogël qoftë ajo, sepse ndoshta në atë vepër të vogël mund të fshihet shpëtimi dhe fitorja për në Xhenet.
  • Edhe tek kafshët ka shpërblime; të mëshirshmit do t’i mëshirojë i Plotmëshirshmi, Allahu i Madhëruar.
  • Inkurajimi për të treguar bamirësi me njerëzit, sepse nëse falja e mëkateve dhë mëshira arrihen duke i dhënë të pijë ujë një qeni, atëherë dhënia ujë një muslimani patjetër që ka shpërblim më të madh.
  • Në hadith shihet rëndësia e dhënies ujë. Gjithashtu në një hadith është përcjellë nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam) se ka thënë: “Sadakaja më e mirë është dhënia e ujit.” (“Sahih el xhami” 1113)

Ngjarjet e popujve të hershëm” Shejh: Mesh’hur Hasen Selman (Allahu e ruajt!)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *