Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 67)

Florenc Duhanxhiu

004. EN-NISA

Surja 4 – El nisa (Sure medinase) 176 ajete     Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit!   O njerëz! Kini drojë prej Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një njeriu të vetëm, ndërsa prej tij krijoi bashkëshorten, e prej atyre të dyve u shtuan shumë meshkuj e …

Lexo më shumë »

003. AL IMRAN

  Surja 3 – Al Imran (Sure medinase) 200 ajete     Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Mim Allahu është Një! Nuk ka zot tjetër përveç Tij. Ai është Hajjun dhe Kajûjm. Ai ta zbriti ty (Muhamed) Librin me të vërtetën e sigurt, si vërtetues të …

Lexo më shumë »

002. EL BEKARE

Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit!   Elif, Lâm, Mîm. Ky është Libri! Në të nuk ka dyshime. (Ai është) Udhëzues për të devotshmit, të cilët e besojnë të fshehtën, e përkryejnë namazin dhe prej asaj me çka i kemi furnizuar, ata shpenzojnë (për hir të Zotit); (ata) të …

Lexo më shumë »

001- EL FATIHA

Surja – El Fatiha (mekase) 7 ajete 1.  Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! 2.  Lavdia i takon plotësisht dhe vetëm Allahut, Zotit të botëve, 3.  Të Mëshirshmit, Mëshiruesit, 4.  Sunduesit të Ditës së Gjykimit! 5.  Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek Ti ndihmë kërkojmë! 6.  Na udhëzo …

Lexo më shumë »

Vlera e durimit.

                Thotë All-llahu i Lartësuar: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ “Vërtetë ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.” [ez-Zumer: 10].   Kjo është e përgjithshme për gjitha llojet e durimit; për durimin ndaj caktimeve të dhimbshme të All-llahut; duke …

Lexo më shumë »

VLERA E DITËS SË XHUMA

Dita e xhumasë është ajo ditë për të cilën Pejgamberi, sal-allahu alejhi ue selem, ka thënë: “Dita më e mirë që ka lindur dielli është dita e xhumasë”.   Përgatiti: Irfan Jahiu Ibën Kajimi ,Allahu e mëshiroftë thotë: “Prej udhëzimit të Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, ishte madhërimi i kësaj …

Lexo më shumë »