Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 8)

Florenc Duhanxhiu

Shembulli i Mushkonjës

Lexo së pari, pastaj thuaj: I Lartëmadhëruar qoftë Allahu! Allahu thotë: “Allahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkonjë a diçka edhe më e imët se ajo. Për sa u përket atyre që besuan, ata e dinë se ai (shembull) është i vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa …

Lexo më shumë »

Pse mos fryj në enë ?

Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thënë: ”Mos merrni frymë në enë dhe mos fryeni në të.” (Transmeton Ebu Davudi) Shumë njerëz habiten kur e dëgjojnë këtë hadith, por dëgjoni zbulumin e ri në të cilin thuhet se: Në trupin e njeriut gjegjësisht në fyt qëndron një lloj bakterje shoqëruese …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ

  Nga Ebu Hurejre(Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Namazi i atij që nuk e ka kënduar thelbin e Kuranit (suren Fatiha) gjatë faljes është i paplotësuar (i mangët) dhe i ka përsëritur këto …

Lexo më shumë »