Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 7)

Florenc Duhanxhiu

Shkencetarët dhe “gabimi” në Kur’an

Shkencëtarët e perëndimit u takuan, për të zbuluar një “gabim” në Kur`an !! “Deri atëherë kur arritën mbi luginën e milingonave, një milingonë tha: “O ju milingona, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur.” (En – Neml, 18) Gabimi …

Lexo më shumë »

SEXHDET NE KUR’AN

Ibn Umeri r.a. tregon: “Sa herë që Pejgamberi a.s. na këndonte sure në të cilat kishte sexhde, atëherë ai binte në sexhde, pastaj edhe ne binim në sexhde bashkë me të, ndërsa disa prej nesh nuk gjenin vend për të vënë kokën në sexhde (pasi kishte shumë njerëz).” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

NE NAMAZ NUK FLITET

Ibn Mesudi r.a. tregon: “Në fillim ne e përshëndesnim Pejgamberin a.s., kur ishte duke u falur dhe ai na e kthente përshëndetjen. Por, kur u kthyem (nga mërgimi) nga Nexhashiu (mbreti i Abisinisë), ne e përshëndesnim atë (kur ishte duke u falur), por ai (a.s.) nuk na e kthente më …

Lexo më shumë »