Jeta e Muhamedit (S.A.V.S)

Fëmijët e Ismailit

Gjatë shumë viteve edhe fëmijët e Ismailit patën fëmijë të tyre. Pasardhësit e tij u shtuan dhe formuan fise të shpërndara nëpër tërë Arabinë. Njëri nga këto fise ishte ai i Kurejshëve. Këta njerëz asnjëherë nuk u larguan nga Meka dhe çdo herë jetonin pranë Qabes. Njëra nga detyrat e udhëheqësit të …

Lexo më shumë »

Fjalorthi i Librit

Abbasi – Njëri nga xhaxhallarët e Pejgamberit (s.a.v.), kaloi në Islam dhe iu bashkua muslimanëve në çastin kur ata po hynin në Meke. Abdullahu – Djali më i ri i Abdulmuttalibit. Babai i Pejgamberit (s.a.v.). Abdullahu ibn Ebi Rebi’ah – Së bashku me Amr ibn el Asin u dërguan në Abisini. …

Lexo më shumë »

Sjelljet e Pejgamberit (s.a.v.)

Enes ibn Maliku thotë:”… për të gjitha ato që i bëri, Pejgamberi (s.a.v.) nuk e pyeti kurrë: “Pse e bëre atë gjë?” dhe as që Pejgamberi mori në përgjegjësi dikë për ndonjë gabim të bërë a lëshim e t’i thotë: “Pse nuk e bëre këtë?” Në bazë të sjelljeve që kishte, Pejgamberi (s.a.v.) …

Lexo më shumë »

Përulësia e Pejgamberit (s.a.v.)

Enes ibn Maliku rrëfen se Pejgamberi (s.a.v.) e kishte zakon të vizitojë të sëmurët dhe të shoqërojë xhenazet e varrimit, t’i hipë gomarit e madje edhe t’i pranojë ftesat e robërve. Husejni thotë se… babai i tij kishte thënë se kur Pejgamberi (s.a.v.) erdhi në shtëpi, ai kohëqëndrimin e vet e kishte ndarë …

Lexo më shumë »

Agjërimi vullnetar i Pejgamberit (s.a.v.)

Enes ibn Malikun e kishin lutur që të vlerësojë agjërimin e Pejgamberit (s.a.v.). Ai u përgjigj se gjatë muajve të caktuar, Pejgamberi (s.a.v.) e zgjaste aq shumë agjërimin e tij, saqë njerëzit mendonin se nuk do ta ndërpresë kurrë, ndërkaq në muajt e tjerë, e ndërpriste aq shumë agjërimin, saqë të tjerët mendonin se …

Lexo më shumë »

Pamja dhe tiparet e Pejgamberit (s.a.v.)

Enes ibn Maliku thotë se Pejgamberi (s.a.v.) kishte shtat mesatar, duke mos qenë as shumë i gjatë e as shumë i shkurtër. Fytyrën e kishte mjaftsimetrike, ndërsa flokët nuk i kishte shumë kaçurrela apo shumë të drejta; pamja e tij ishte burrërore. Ibrahim ibn Muhammed ibn Ali ibn Ebu Talibi thotë:”… Zemra …

Lexo më shumë »

Vdekja e Pejgamberit (s.a.v.)

Një natë, menjëherë pas kthimit të tij në Medine, Pejgamberi (s.a.v.) u zgjua në mesnatë dhe e luti shërbëtorin e vet Abdullahun që t’i shalojë devenë e tij.Pastaj ata dolën nga shtëpia dhe u nisën për në Xhennetul Baki, ku ishin varrezat e muslimanëve. Pejgamberi (s.a.v.) u ndal atje dhe qëndroi para varreve …

Lexo më shumë »