Shpjegim i Ajeteve Kuranore

Morali i mire me pak fjale !

Thote i madheruari” Pranoje atë që të falin, urdhëro për mirësi dhe rri larg të paditurve! El ea’raf 199. Shpjegimi i ajetit Ky ajet përmbledh me pak fjalë edukatën dhe mirësjelljen me njerëzit. Këtu mësojmë disa norma që duhet të kemi parasysh në marrëdhëniet ndërnjerëzore. – “Pranoje atë që të …

Lexo më shumë »

Thuaj: “Ai, Allahu është Një!

Surja 112: El ihlas (mekase) 4 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! 1. Thuaj: “Ai, Allahu është Një! 2. Allahu është Samed! 3. Ai as s‟ka lindur kë, as nuk është i lindur, 4. dhe me Të askush nuk është i barabartë.” Shpjegimi i ajeteve – “Thuaj: Ai, Allahu është Një!” …

Lexo më shumë »

Dhe për hir të Zotit tënd, duro !

“Dhe për hir të Zotit tënd, duro !” Me durimin tënd, syno vetëm shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut ! Profeti (a.s) i zbatoi menjëherë urdhërat e Zotit të tij. Ai i paralajmëroi njerëzit, u sqaroi të gjitha urdhërat hyjnorë dhe i njohu ata me madhështinë e Allahut të Lartësuar. Ai …

Lexo më shumë »