Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur !

f1c67189a45a15060760edbe2b847a20_large
”Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur” (Surja Tin : 4)

Allahu i Lartësuar e bëri njeriun një krijim të plotë e të bukur me gjymtyrë të përshtatshme, me një trup të qëndrueshëm, të cilit të cilit i është mundësuar çdo gjë për të ciliën ka nevojë, qoftë në aspektin e jashtëm të dukshëm, qoftë qoftë në aspketin e brendshëm.

Por me gjithë këto mirësi, të cilat Allahu i ka ofruar njerëzve, shumica e tyre nuk i shprehin Atij mirënjohjen, ashtu sikurse do duhej të vepronim. Ata janë të angazhuar në dëfrime dhe përjetimet mashtruese të kësaj jete dhe pranojnë që të bien në nivelet më të ulëta. Ata merren me gjëra të poshtra, që përlyejnë dhe prishin moralin dhe vlerat me të cilat Allahu i ka urdhëruar që të pajisen .

SURJA ET TIN, AJETI 4

Marrë nga Tefsiri i Abbdurrahman ibn Nasir El sa’dij

Postimi i radhës

Morali i mire me pak fjale !

Thote i madheruari” Pranoje atë që të falin, urdhëro për mirësi dhe rri larg të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *