Mos u mburr me atë që jep e mos të të duket shumë !

 

Untitled-1

 

“Mos u mburr me atë që jep e mos të të duket shumë!”

Mos e lëvdo e mos të të duket shumë ndonjë e mirë që u ke bërë apo që u ke dhënë njerëzve, në lidhje me dynjanë apo me fenë. Mos e zmadho shumë këtë të mirë, por vazdho të përpiqesh maksimalisht për të ndihmuar të tjerët. Bëj mirë dhe harroje atë! Mos kërko asnjë shpërblim e vlerësim gjetkë, veçse tek Allahu i Madhëruar. Ata që u ke bërë ndonjë të mirë konsideroji njelloj si të tjerët.
Disa kanë thënë se kuptimi i ajetit është :
”Mosi bëj mirësi askujt me qëllimin që ai të ta kthejë bamirësinë me diçka më tepër se ajo”. Kështu që këtu kemi të bëjmë me një urdhër të veçantë për Profetin (a.s).

SURJA EL-MUDDETHIR AJETI 6 

Marrë nga Tefsiri i Abbdurrahman ibn Nasir El sa’dij

 

 

 

Postimi i radhës

Morali i mire me pak fjale !

Thote i madheruari” Pranoje atë që të falin, urdhëro për mirësi dhe rri larg të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *