HADITH KUDSIJ 19

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Krenaria është mbështjellësi Im (rida-pjesa e lartë e ihramit), ndërsa madhështia është petku Im (izar-pjesa e poshtme e ihramit), pra kush dëshiron të matet me Mua në këto dy gjëra, Unë do ta dënoj!

(Muslimi nr. 2620-mekëtë tekst, kurse ngjashëm me të Ebu Davudi nr. 4090, Ibën Maxhe nr. 4174)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *