HADITH KUDSIJ 20

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Dyert e Xhenetit janë të hapura të hënave dhe të enjteve, dhe secilit rob të Allahut, i cili nuk i ka bërë Allahut shok (në adhurim) do t’i falen mëkatet, përveç atij që i është hidhëruar vëllait të vet. Për ta do të thuhet: Vonojeni (faljen e mëkateve) derisa të pajtohen, vonojeni derisa të pajtohen, vonojeni “derisa të pajtohen!

(Muslimi nr. 2565, Ebu Davudi nr. 4916).

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *