HADITH KUDSIJ 15

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Lartësuar thotë: “Unë jam ashtu siç më parafytyron robi. Jam me të kur më përkujton. Nëse më kujton në vete, edhe Unë e kujtoj në Vete; nëse më kujton në tubime, Unë e kujtoj në tubime edhe më të mira, nëse më afrohet një pëllëmbë, i afrohem një krah, nëse më afrohet një krah, i afrohem një “pash, dhe nëse më afrohet me ecje, i afrohem me shpejtësi.”

(Buhariu nr. 7405, Muslimi nr. 2675, Tirmidhiu, Ibën Maxhe)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *