HADITH KUDSIJ 12

Nga Ebu Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Një njeri, prej atyre që kanë jetuar para jush, është thirrur në llogari. Te ai nuk u gjet asgjë tjetër e mirë, përveç se ai përzihej me njerëzit e tjerë dhe ua lehtësonte hallet atyre. Ai gjithashtu, pasi që kishte qenë i pasur, i urdhëronte shërbëtorët e tij që t’ia vazhdojnë borxhin atij që gjendej në rrethana të vështira “ekonomike. Pastaj (i Dërguari i Allahut ) tha se Allahu ka thënë: “Ne jemi më të mëshirshëm në këtë gjë (falje dhe lehtësim) Lëshojeni të shkojë (faljani mëkatet)!”

(Buhariu nr. 2078, Muslimi nr. 1561, -teksti i mësipërm është i tij, dhe Tirmidhiu)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *