Shtëpia / Hadithe (page 2)

Hadithe

CILAT VEPRA TE ISLAMIT JANE ME TE MIRA ?

Abdulla Ibn Amr r.a. tregon: Dikush e pyeti Pejgamberin a.s.: “Cilat vepra (ose cilësi) të Islamit janë më të mira?” Pejgamberi a.s. u përgjigj: “Të ushqesh (të varfrit) dhe të përshëndesësh me selam ata që i njeh dhe ata që nuk i njeh.” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

ISLAMI I KUJT ESHTE ME I MIRI ?

Ebu Musa r.a. tregon: E pyetën të Dërguarin e Allahut a.s.: “O i Dërguari i Allahut a.s., Islami i kujt është më i miri?” Ai u përgjigj: “I atij, nga dora dhe gjuha e të cilit nuk lëndohen muslimanët.” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

TURPI DHE MUSLIMANI

Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “ Imani (besimi) përbëhet nga gjashtëdhjetë e ca degë dhe hajau (turpi) eshtë njëra nga degët e besimit. (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

5 SHTYLLAT E ISLAMIT

  Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Islami qëndron mbi këto pesë shtylla (parime): 1- Dëshminë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është i Dërguari i Tij; 2- Faljen e (rregullt) të namazit (në pesë …

Lexo më shumë »