5 SHTYLLAT E ISLAMIT

 

hqdefault

Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Islami qëndron mbi këto pesë shtylla (parime):

1- Dëshminë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është i Dërguari i Tij;
2- Faljen e (rregullt) të namazit (në pesë kohët e detyruara me bindje, përkushtim, përsosmëri e përpikëri);
3- Dhënien zekatit;
4- Kryerjen e haxhit (vizitës në Mekë);
5- Agjërimin e muajit të Ramazanit.

(Transmeton Buhariu)

Postimi i radhës

Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *