Shtëpia / Hadithe / ISLAMI I KUJT ESHTE ME I MIRI ?

Postimi i radhës

Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes …