HADITH KUDSIJ 39

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: U zunë Xheneti dhe Xhehenemi ndërmjet vete dhe Xheneti tha: “O Zot ç’është me mua që futen tek unë njerëzit e dobët dhe të vobektit”? Kurse Xhehenemi tha: “Tek unë futen mendjemëdhenjtë dhe të fuqishmit” Pastaj Allahu gjykoi ndërmjet tyre: “Ti je Xheneti, mëshira Ime, nëpërmjet teje Unë “mëshiroj atë që dëshiroj, ndërsa ti je zjarri, ndëshkimi Im, nëpërmjet teje dënoj atë që dëshiroj, dhe është caktimi Im që secili prej jush t’i ketë banorët e tij”

(Buhariu nr.7449, Muslimi nr.2846)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *