HADITH KUDSIJ 28

Nga Xhundub ibn Abdullahi (Allahu qoftë i kënaqur me të)përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Në mesin e atyre që jetuan para jush ishte një njeri, i cili kishte një plagë, dhe prej dhimbjeve të mëdha, mori thikën dhe preu dorën, prej së cilës rrodhi gjak derisa vdiq. Allahu tha: “Robi Im më tejkaloi në veten e tij (d.m.th shkeli ligjin Tim), pra Unë ia kam ndaluar atij hyrjen në Xhenet.

(Buhariu nr. 3463, Muslimi nr. 113)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *