111. EL MESED

El Mesed (mekase) 5 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai është i shkatërruar!
  2. Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo që fitoi!
  3. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë.
  4. Ashtu edhe gruaja e tij, ajo që barti dru,
  5. e cila do të ketë në qafë një litar të zjarrtë.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *