114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Thuaj: “Mbështetem te Zoti i njerëzve,
  2. Sunduesi i njerëzve,
  3. i Adhuruari i njerëzve,
  4. prej të keqes së nxitësit të vesveseve, që fshihet,
  5. i cili fut vesvese në zemrat e njerëzve,
  6. qoftë ai nga xhindët apo nga njerëzit!”

 

Postimi i radhës

113. EL FELEK

El Felek (mekase) 5 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “I mbështetem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *