110. EL NASR

En Nasr (medinase) 3 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi,
  2. dhe kur t’i shohësh njerëzit që të hyjnë grupe-grupe në fenë e Allahut,
  3. atëherë, lartësoje Zotin tënd, falënderoje Atë dhe kërko falje nga Ai! Ai vërtet është Pranues i madh i pendimit.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *