109. KAFIRUN

El Kafirun (mekase) 6 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Thuaj: “O ju jobesimtarë!
  2. Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!
  3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
  4. Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni!
  5. Por as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
  6. Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time!

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *