108. KEUTHER

El Keuther (mekase) 3 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Ne, vërtet, të dhamë ty Keutherin.
  2. Prandaj, ti falu për hir të Zotit tënd dhe bëj kurban për Të!
  3. S’ka dyshim se hasmi yt është farëshuar!

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *