107. EL MAUN

El Maun (mekase) 7 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. A e ke parë atë, që mohon përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
  2. Po! Ai e përzë në mënyrë të vrazhdë jetimin
  3. dhe nuk nxit për të ushqyer të varfërin.
  4. Mjerë për ata që falen,
  5. të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.
  6. Ata që vetëm shtiren
  7. dhe nuk japin as sendin më të vogël.

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *