106. KURAJSH

El Kurejsh (mekase) 4 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

 

  1. Për hir të garancisë që e gëzojnë kurejshitët!
  2. Garantimit të udhëtimit të tyre të lirë, gjatë dimrit dhe verës!
  3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj Shtëpie,
  4. i Cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *