103. EL ASR

El Asr (mekase) 3 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Për kohën!
  2. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt.
  3. Me përjashtim të atyre që besojnë, që bëjnë vepra të mira, që porosisin njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshillojnë njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *