102. ET TEKATHUR

Et Tekathur (mekase) 8 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Ju ju angazhon përpjekja për shumim,
  2. derisa të “vizitoni” varrezat.
  3. Jo, nuk është ashtu! Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë!
  4. Përsëri jo, jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni!
  5. Jo, po ta dinit me siguri.
  6. Ju patjetër do ta shihni Xhehenemin.
  7. Madje, do ta shihni dhe do të bindeni plotësisht për të.
  8. Pastaj, atë ditë, do të pyeteni për të mirat.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *