101. KARIATU

El Kariah (mekase) 11 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

 1. Krisma!
 2. Çfarë është Krisma?
 3. Ku mësove ti se ç’është Krisma?
 4. Ajo është dita kur njerëzit do bëhen si insekte të shpërndara
 5. dhe malet do të bëhen si lesh i shprishur.
 6. Ai që do ta ketë të rëndë peshoren e veprave të tij,
 7. ai do të bëjë një jetë të këndshme.
 8. Ndërsa ai që do ta ketë të lehtë peshoren e veprave të tij,
 9. ai e ka vendin në Hauijeh.
 10. Ku mësove ti se ç’është Hauijeh?
 11. Ai është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *