097. EL KADR

El Kadr (mekase) 5 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. Ne e zbritëm atë në Natën e Kadrit.
  2. E ku mund ta dish ti se ç’është Nata e Kadrit?!
  3. Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj!
  4. Në të zbresin engjëjt dhe Shpirti, me lejen e Zotit të tyre, për çdo çështje.
  5. Paqe është ajo, deri në agim.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *