094. INSHIRAH

El inshirah (mekase) 8 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

  1. A nuk ta zgjeruam gjoksin tënd?!
  2. A nuk të hoqëm barrën,
  3. e cila rëndonte mbi shpinën tënde?!
  4. A nuk e ngritëm lart famën tënde?
  5. Pa dyshim, bashkë me vështirësinë, vjen lehtësimi.
  6. Vërtet, bashkë me vështirësinë, vjen lehtësimi.
  7. Pasi të kesh përfunduar, atëherë, për hir të Zotit tënd, përpiqu,
  8. dhe vetëm te Zoti yt përqendroje synimin!

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *