093. ED DUHA

Ed Duha (mekase) 11 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

 1. Për kohën e paradites!
 2. Për natën, që mbulon gjithçka!
 3. Zoti yt nuk të ka braktisur, as nuk të ka urryer.
 4. Bota e ardhshme është për ty shumë më e mirë se kjo e para.
 5. Zoti yt do të të japë, e ti do të kënaqesh.
 6. A nuk të gjeti ty jetim, e të bëri vend?
 7. A nuk të gjeti të paudhëzuar, por të udhëzoi?
 8. A nuk të gjeti të varfër, por të begatoi?
 9. Jetimin kurrë mos e nënçmo!
 10. Lypësin kurrë mos e përzë me vrazhdësi!
 11. Ndërsa të mirat që të ka dhënë Zoti yt, tregoji!

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *