DURIMI I ALLAHUT TE MADHERUAR

99 - Durimtari

Ebu Musa r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Askush nuk është më Durimtar se Allahu i Madhëruar ndaj fjalëve fyese e dëshpëruese që Ai i dëgjon nga njerëzit!
Ata i ngjisin Atij bir (a pasardhës e fëmijë), por prapëseprapë Ai u dhuron atyre shëndet dhe furnizim!”

(Transmeton Buhariu)

Postimi i radhës

Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *