Kushdo që imiton një popull ai është prej tyre

rrugaemuslimanit

Profeti ynë Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ka thënë se është e ndaluar të imitojmë jo-muslimanët. Konsensusi i dijetarëve në mënyrë të qartë thonë se të festosh Krishtlindjet, vitin e ri ose Pashkët dhe në përgjithësi festat e jomuslimanëve janë një lloj i imitimit.

Profeti a.s ka thënë: “Kushdo që imiton një popull ai është prej tyre” (Ebu Davudi nr 4031)

Festat e muslimanëve janë dy, dhe ato janë:

1- “Ijdul Fitr” (Fitr Bajrami pas Ramazanit)
2- “Ijdul Ad’ha” (Kurban Bajrami).
Muslimanët gjithashtu nuk dalin për të festuar krishlindjet,
nuk zbukuro shtëpinë e tyre natën e bardhë,
nuk pranojnë dhurata në këto ditë,
nuk ofrojnë dhurata,
nuk pranojnë ftesa për të ngrënë,
nuk pranojnë ftesa për të ngrënë,
nuk do të shkojnë për festimin e Krishtlindjeve e as të vitit të ri.
Të gjitha këto janë të ndaluara sepse ato lidhen me festat fetare që nuk kanë të bëjnë me Islamin.

”Sheik ul-Islam Ibn Taymiyyah” theksoi se të imitojmë festimet e jo-myslimanë do të thotë se ne jemi të lumtur me to dhe atë që pretendojnë dhe ne nuk kemi asnjë problem me gabimet e kryera (teologjikisht). Për më tepër, bien në gabim dhe individët që nuk kanë besim të qëndrueshëm (Ihdina sirata moustakim). Me mënyrë të ngjashme vendoset dhe dijetari ”Sheik ibn al-Uthaymeen” në grumbullimin e koleksjonit nga fataawa (Vëllimi 3, fq. 44). Raporte të ngjashme gjejmë dhe nga Ulema të tjerë të mëdhejnë në al-fatawa al-kubra (Vëllimi 2, fq. 487).

Dijetari ”ibn al-Uthaymeen” përmend një zakon të disa muslimanëve të pakujdesshëm në përpjekjet e tyre për tu “modernizuar” ose për tu dukur të “sjellshëm”, dhe kjo është për t’ju uruar të krishterëve dhe çifutëve për festimet e tyre. Konsensusi i dijetarëve thotë qartë se ndalohet një musliman tju urojë për Krishtlindje dhe për Pashkë. Nuk ka dyshim se kjo është një lloj i imitimit dhe duhet të shmanget edhe nëse ata janë të afërm / prindër etj.(Majmu’ Fatawa wa Rasail, Sheik ‘ibn al-Uthaymeen, Vëllimi 3 f. 369)

Në këtë pikë është e rëndësishme të theksojmë se për shkak se është e ndaluar për ne tju urojmë Krishtlindjet dhe për festat e tjera jo-muslimane, kjo nuk do të thotë se ne duhet të jemi të vrazhdë me ta.
Ne duhet të respektojnë festat e vendit të cilët jetojmë, traditat dhe zakonet që pasojnë.
Nëse ju gjeni veten në një pozitë të vështirë duhet tju shpjegojmë në mënyrë të sjellshme që ne nuk mund të marrin pjesë për shkak të arsyeve më lart (A, B, C). Kjo është për ne dhe një mundësi për tju folur atyre në lidhje me Profetin tonë të dashur dhe të dërguarit, Jezu Krishtit (paqja qoftë mbi të) dhe Nënën e tij i virgjëreshën, Marian, dhe se si Islami i paraqet.

Ne nuk mund të pranojmë dhe të miratojmë këto festime, sepse kjo është sikur festojmë ose pranojmë versionin e shtrembëruar e të krishterëve për Profeti tonë Isa (paqja qoftë mbi të), shpalljen që pranoi (Ungjillin) dhe çështje të tjera teologjike islamike që pa i vërejtur i heqim ato kur marrim pjesë në Krishtlindje ose Pashkë.

Postimi i radhës

Fizikanti anglez Stephen Hawking braktis ateizmin

Fizikanti dhe kozmologu anglez, Stephen Hawking, pas një qëndrimi shumëvjeccar ateist ka ndryshuar mendjen. Ai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *