HADITH KUDSIJ 37

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “Kam përgatitur për robërit e mirë atë që syri nuk ka parë, veshi nuk ka dëgjuar dhe as që ka paramenduar zemra e njeriut.” Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: Për këtë çështje mundeni të lexoni edhe në Kuran: Askush nuk e di se ç’kënaqësi u është përgatitur për “atë që kanë punuar!(Sexhde-17)

(Buhariu nr. 3244, Muslimi nr. 2824)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *