49 – LËNIA PENG NË QYTETE

›  1137.  Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kafsha e lënë peng mund të përdoret për udhëtim për sa kohë ushqehet dhe qumështi i një kafshe qumështore mund të pihet sipas masës që është shpenzuar për të. Ai që përdor kafshën për udhëtim dhe pi qumështin e saj, atëherë edhe shpenzimet janë të tijat.” (2512)
›  1138.  Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka gjykuar se betimin duhet ta bëjë i padituri (i akuzuari). (2514)
›  1139.  Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë:
“Kush çliron një skllav musliman, Allahu do t’ia ruajë atij të gjitha pjesët e trupit nga Zjarri, ashtu siç i çliroi ai të gjitha pjesët e trupit të skllavit.,/ (2517)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *