055. EL RAHMAN

Er Rahman (mekase) 78 ajete

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 1. I Gjithëmëshirshmi!
 2. Ai ua mësoi Kuranin.
 3. Ai e krijoi njeriun.
 4. Ai e mësoi të shprehet qartë.
 5. Dielli dhe Hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.
 6. Edhe yjet dhe pemët i përulen Atij.
 7. Qiellin e ngriti lart dhe vendosi drejtësinë,
 8. që ju të mos e shkelni atë.
 9. Prandaj matni me drejtësi e mos hani në peshë!
 10. Tokën e bëri për krijesat.
 11. Në të ka fruta të larmishme: hurma me degët plot,
 12. drithëra me gjethe e kërcej dhe rejhan.
 13. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?!
 14. Ai e krijoi njeriun nga deltina e tharë,
 15. kurse xhindët i krijoi nga flaka e zjarrit.
 16. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 17. Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve!
 18. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 19. Ai i lejoi dy dete që të takohen,
 20. mes të cilëve është një pengesë, që nuk e kapërcejnë.
 21. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 22. Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e korale.
 23. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 24. Atij i përkasin anijet që lundrojnë në det dhe që duken si male.
 25. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 26. Çdo gjë që ndodhet në të ka për t’u zhdukur,
 27. e do të mbetet vetëm Fytyra e Zotit tënd, që është i Madhëruar e Bujar!
 28. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 29. Atij i drejtohet me lutje çfarë është në qiej e në Tokë. Në çdo moment, Ai është i angazhuar me shumë çështje.
 30. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 31. Ne do të merremi me ju, o dy të rëndësishmit!
 32. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 33. O masë e xhindëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të Tokës, atëherë dilni! Por ju nuk mund ta bëni këtë, veçse me ndonjë fuqi të madhe.
 34. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 35. Mbi ju të dy do të dërgohet flakë zjarri dhe tym përvëlues, e nuk do të keni mundësi të mbroheni.
 36. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 37. Kur qielli të çahet e të skuqet, si plumb i shkrirë.
 38. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 39. Atë ditë nuk pyetet për gjynahet e veta as njeriu, as xhindi.
 40. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 41. Keqbërësit njihen me tiparet e tyre, prandaj me forcë do të rrëmbehen për flokësh dhe për këmbësh.
 42. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 43. Ja, ky është Xhehenemi, të cilin keqbërësit e mohonin.
 44. Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij dhe ujit të valuar.
 45. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 46. Për atë që i është druajtur daljes para Zotit të vet, janë përgatitur dy xhenete.
 47. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 48. Plot pemë, që bëjnë hije.
 49. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 50. Tek ata të dy ndodhen dy burime, që rrjedhin.
 51. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 52. Tek ata të dy, prej të gjitha frutave ka nga dy lloje.
 53. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 54. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, mbulesat e brendshme të të cilave janë prej mëndafshi të stolisur, dhe frytet e pemëve të dy xheneteve janë shumë pranë.
 55. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 56. Aty janë ato që i përqendrojnë shikimet e tyre e të cilat nuk i ka prekur kush më parë, as njerëz, as xhindë.
 57. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 58. Ato janë si rubinë e korale.
 59. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 60. A nuk është shpërblimi i veprës së mirë veçse e mira?!
 61. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 62. E nën ata të dy janë edhe dy kopshte të tjera.
 63. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 64. Nga gjelbërimi i dendur, ato duken të mbyllura në të zi.
 65. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 66. Aty janë dy burime, që gjithnjë gurgullojnë.
 67. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 68. Në ata të dy, ka fruta: hurma dhe shegë.
 69. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 70. Aty janë ato të mirat e të bukurat.
 71. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 72. Ato janë hyri symëdha, që qëndrojnë vetëm brenda kështjellave.
 73. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 74. Ato nuk i ka prekur kush më parë, as njeri e as xhind.
 75. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 76. Aty rrinë të mbështetura në shtroje të gjelbra e qilima të bukur.
 77. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 78. I lartësuar qoftë emri i Zotit tënd të Madhëruar e Bujar!

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *