Vlera e durimit.

large

 

 

 

 

 

 

 

 

Thotë All-llahu i Lartësuar:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Vërtetë ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”

[ez-Zumer: 10].

 

Kjo është e përgjithshme për gjitha llojet e durimit; për durimin ndaj caktimeve të dhimbshme të All-llahut; duke mos u hidhëruar me to, për durimin ndaj gjynaheve; duke mos i vepruar ato, për durimin ndaj adhurimeve; derisa njeriu t’i veprojë ato.
All-llahu i ka premtuar durimtarëve shpërblim pa masë, dmth pa kufi, pa cak dhe pa sasi; e gjitha kjo vjen për shkak të vlerës dhe pozitës që ka durimi tek All-llahu, dhe se ai (durimi) është ndihmë për çdo çështje.

[Nga libri: Tejsirul Kerimi er-Rahman, fq.720]

Nga shejhu i nderuar: Abdurrahman ibën Nasir es-Sa’dij

 

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *