001- EL FATIHA

Surja – El Fatiha (mekase) 7 ajete

1.  Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit!
2.  Lavdia i takon plotësisht dhe vetëm Allahut, Zotit të botëve,
3.  Të Mëshirshmit, Mëshiruesit,
4.  Sunduesit të Ditës së Gjykimit!
5.  Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek Ti ndihmë kërkojmë!
6.  Na udhëzo në Rrugën e Drejtë,
7.  Në rrugën e atyre të cilët Ti i begatove, e jo në rrugën e atyre që merituan zemërimin (Tënd) dhe as në rrugën e të humburve!

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *