Shtëpia / Islami dhe Shkenca / Myslimanja gruaja më e pastër mbi sipërfaqen e tokës.

Myslimanja gruaja më e pastër mbi sipërfaqen e tokës.

women islamic

Specialisti i embrioneve: “Myslimanja” gruaja më e pastër mbi sipërfaqen e tokës.

U konvertua në Islam specilaisti i embrioneve Robert Gajlhin, ishte mahnitur nga ajetet Kur’anor që shpjegojnë kohën e pritjes së gruas së shkurorëzuar.Ai ishte i cili kaloi jetën e tij në çështje të cilat sqarojnë gjurmën të cilën e lë burri në gruan gjatë marrëdhënieve intime, ku erdhi në përfundim pas një mundi të madh se ajo gjurmë e cila lihet në gruan prej burrit do të zhduket nga trupi i saj pas tre muajsh.

Ka përmendur gazeta ” Egjiptianët” nga Doktor Abdul Basit Essejid – Profesor në laboratorin mjekësor në qendrën popullore në Egjipt se: “Me të vërtetë profesor Robert Gajlhin – udhëheqës i çifutëve në institutin e Albert Ajnshtajnit, specialist në botën e embrioneve – u konvertua në Islam në atë moment kur u njoh me të vërtetën shkencore, dhe me mrekullinë e Kur’anit i cili caktoi periudhën kohore të pritjes së gruas së shkurorëzuar për tre muaj.

Shtoi thënësi se bindja e Robertit ishte me argumente shkencore, të cilat thonë se nga marrëdhëniet intime mes burrit dhe gruas rezulton lërja e gjurmës se burrit tek gruaja, kështu që nëse çdo muaj nuk ka marrëdhënie intime mes atyre dyve zhduket – hiqet – kjo gjurmë prej 25-30% , dhe pas tre muajsh zhduket e tërë gjurma. Kjo do të thotë se pas tre muajsh gruaja e shkurorëzuar mund ta pranoj gjurmën e burrit të ardhshëm.

Kjo e vërtetë e shtyu specialistin për ta bërë një lloj testi në vendin e afrikanëve muslimanë në Amerikë, ku rezultoi se gratë e këtyre muslimanëve e bartin vetëm gjurmën e burrave të tyre, ndërsa rezultati i testit që u bë në vendet e tjera ku supozojnë se gratë posedojnë liri të “plotë” ishte se çdo grua mban në trupin e saj më shumë se një gjurmë prej burrave të ndryshëm, kjo do të thotë se ato bëjnë marrëdhënie më shumë se një burrë.

Postimi i radhës

Sexhdeja ndaj Zotit e mbron njeriun nga Kanceri

Sipas analizës së bërë nga Instituti Kombëtar i Teknologjisë Laserike në Kajro të Egjiptit, sexhdeja …