090. EL BELED

El Beled (mekase) 20 ajete

Me emrin e Allahut,

të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

 1. Betohem në këtë qytet,
 2. kur ti gjendesh në këtë qytet!
 3. Betohem në Babain dhe në ata që lindën prej tij!
 4. Vërtet, Ne e krijuam njeriun për vështirësi të njëpasnjëshme.
 5. A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë kush?
 6. Ai thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!”
 7. A mendon ai se nuk e ka parë kush?!
 8. A nuk i dhamë atij dy sy?
 9. Edhe gjuhë e dy buzë?
 10. Dhe ia sqaruam atij të dyja rrugët.
 11. Ndërsa ai nuk zgjodhi “rrugën e përpjetë”.
 12. E ku e di ti se ç’është “rruga e përpjetë”?
 13. Ajo është lirimi i një skllavi,
 14. ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria
 15. ndonjë jetimi, që është i afërt,
 16. ose ndonjë të varfëri, që e ka dëshpëruar varfëria.
 17. Të bëhesh prej atyre që besojnë, që këshillojnë njëri-tjetrin për durim dhe që këshillojnë për të mëshiruar.
 18. Këta janë të anës së djathtë.
 19. Ndërsa ata që nuk i besojnë argumentet Tona, ata janë të së majtës.
 20. Kundër tyre është Zjarri i mbyllur.

 

Postimi i radhës

114. EL NAS

En Nas (mekase) 6 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Thuaj: “Mbështetem te …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *